Tjark Kamp en Dees Weyburg zijn samen teweegbrengen.nl

Onze visie

 

Mensen ‘het zelf leren doen’ is ons motto. We brengen mensen in beweging door te vertrouwen op talenten. We moedigen ze aan op wat goed gaat en stimuleren ze bij hun talentontwikkeling. We laten ze op zoek gaan naar collega’s die hen kunnen helpen, daar waar ze zelf kennis, kunde of talent ontberen. Gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen en van elkaar leren worden dan vanzelfsprekend. Zo kan een hele organisatie in beweging komen en wordt er gewerkt aan resultaten. We zetten daarbij in op het bewustzijn dat je als individu ‘de organisatie’ bent, samen met je collega’s. Van hoog tot laag in de organisatie!

Tjark Kamp

Teweegbrenger, bemoeial, innovator, interventiekundige en adviseur

Ik breng mensen in beweging.
Een beweging die moet om de vernieuwing, innovatie, verfrissing, cultuur of ontwikkeling tot een succes te maken. Ik doe wat er toe doet: als teweegbrenger, bemoeial of innovator, interventiedeskundige of adviseur initieer ik verrassende inzichten, onverwachte invalshoeken en sprankelende oplossingen. Bij thema’s als Inclusie, diversiteit, onderwijs, arbeidsmarkt en zorg ben ik op m’n best.

linkedin.com/in/tjarkkamp

tjarkkamp@icloud.com

06 54994278

Dees Weyburg

Projectleider en communicatieadviseur

Ik ben daadkrachtig, ondernemend en resultaatgericht. Mijn analytisch denkvermogen is gepaard aan een “hands-on” mentaliteit. Ik werk graag zelfstandig, maar heb voor creatieve impulsen behoefte aan kennis en kunde – op alle niveaus – van anderen. Nieuwsgierigheid en de wens tot leren zijn een belangrijke drijfveer in mijn werk. Betrokkenheid bij de organisatie, mensen en doelstellingen, is voor mij een voorwaarde om een opdracht tot een succes te maken.

linkedin.com/in/desireeweyburg

desartes@icloud.com

06 25565209